Služby

Telekomunikace

Provedeme vás jednáním s Českým telekomunikačním úřadem, sepíšeme potřebné dokumenty (jako jsou například Všeobecné obchodní podmínky) a dohlédneme na to, abyste splňovali vše, co ukládá zákon a vyžaduje regulace. V týmu máme odborníka s přímými zkušenostmi z ČTÚ i se správou sítě.

IT Právo

Připravíme specifickou i komplexní dokumentaci k vývoji i dovývoji SW a právně ošetříme poskytování cloudových řešení, správu databází či podobu vaší garance dostupnosti (SLA).

Autorské a průmyslové právo

Zajistíme ochranu vašich autorských práv a průmyslových vzorů. Pokud přebíráte jinou společnost, provedeme due diligence, při které ověříme, že veškerá autorská práva jsou v pořádku.

Litigace (sporné právo)

Pokud prevence nestačí a dostanete se do sporu, postavíme se na vaši stranu. Řešíme například dodavatelsko-odběratelské spory i náhrady škod, budeme za vás jednat s protistranou či uzavírat dohody.

Veřejné zakázky

Vypracujeme zadávací dokumentaci, budeme komunikovat s uchazeči a řešit jejich případné námitky. Pokud se o veřejnou zakázku ucházíte, vypracujeme s vámi nabídku a zastoupíme vás v komunikaci se zadavateli.

Startupy a investice

Začínáte podnikat? Zařídíme za vás počáteční papírování a navrhneme strukturu společnosti tak, aby nic nebránilo jejímu zhodnocení a prodeji. A pokud startup hodláte převzít, zajistíme due diligence a vypracujeme investiční dokumentaci.

Smluvní právo

Zpracujeme všeobecné obchodní podmínky pro e-shop i poskytovatele software. Upozorníme vás, na jaké dokumenty pro výkon své činnosti nesmíte zapomenout. A samozřejmě sepíšeme jakoukoli smlouvu, která bude potřeba.

Pracovní právo

Pokryjeme právní stránku HR od pracovní smlouvy přes mzdové výměry, pracovní úrazy, výtky až po ukončení pracovního poměru. Zpracováváme i systémové dokumenty jako pracovní řády a směrnice BOZP.

Korporátní právo

Pokryjeme právní stránku HR od pracovní smlouvy přes mzdové výměry, pracovní úrazy, výtky až po ukončení pracovního poměru. Zpracováváme i systémové dokumenty jako pracovní řády a směrnice BOZP.

Vymáhání pohledávek

Když na to dlužník přistoupí po dobrém, připravíme dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář. Jinak vás budeme zastupovat v soudním (či jiném) řízení. Stav svých pohledávek si kdykoli můžete zkontrolovat v našem informačním systému.

Právo hospodářské kriminality

Snaží se vás konkurence shodit nařčením z porušování autorských práv, využívání nelegálního software nebo jiných nekalých praktik? Máme hluboké znalosti a zkušenosti z trestního i autorského práva a poskytneme vám veškeré dostupné právní poradenství.

Přečtěte si, co o nás napsali naši zákazníci.

Ukázat reference